Richtlijnen voor het toevoegen van reviews

 • Onderbouw je review met minimaal 25 en maximaal 500 karakters. Dus geef niet alleen cijfers.
 • Een review is niet bedoeld om te chatten met de eigenaar en vorige gasten met een review.
 • Er geldt een maximaal aantal van 2 reviews per persoon per jaar voor een reisgezelschap, waarvan 1 beoordeling per verblijf. Tussen de 2 reviews moet een minimale tussenpoos van 3 maanden zitten.
 • Men dient een daadwerkelijke overnachting te hebben gemaakt op de accommodatie.
 • Respecteer de mening van anderen.
 • Gebruik geen schuttingtaal, scheldwoorden, discriminerende en beledigende teksten of reclame-uitingen, anders wordt de review afgewezen en verwijderd.
 • Een review wordt alleen goedgekeurd als deze in het Nederlands is geschreven.
 • Wanneer er meerdere reviews door een groep, familie of stel over dezelfde accommodatie worden geschreven, wordt er gekeken of deze reviews individueel iets toevoegen. Wanneer de reviews vergelijkbaar zijn, wordt er één review gepubliceerd.
 • Eigenaren van accommodaties of anderen die een belang hebben in de uitkomst van de review zijn uitgesloten van deelname. Onder andere belanghebbenden verstaan wij: het management, (oud) medewerkers of iemand geassocieerd met / gerelateerd aan de werknemers van de entiteit.
 • Het is niet toegestaan om bezoekers aan te sporen om een positieve review te plaatsen, ook niet in ruil voor een dienst of product. Het is voor een accommodatiehouder wel toegestaan om gasten te vragen om een onafhankelijke beoordeling achter te laten op onze website.
 • Het is voor een eigenaar of andere belanghebbenden niet toegestaan om een andere accommodatie binnen dezelfde stad, gemeente of binnen een straal van 20 km te beoordelen.
 • Het noemen van touroperator namen is niet toegestaan. De review zal worden afgewezen en verwijderd.
 • Naast de reguliere (handmatige) checks worden de reviews steekproefsgewijs extra gecontroleerd. Wij nemen contact op met de beoordelaars om het verblijf te verifiëren en bewijs hiervan op te vragen. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van de beoordelingen en website te kunnen waarborgen.
 • Camping-slovenie.nl en zijn partners hebben het recht reviews en foto’s te hergebruiken. De reviews en foto’s op deze website zijn persoonlijke ervaringen van bezoekers van Camping-slovenie.nl en zijn partners en komen voor de verantwoordelijkheid van die bezoeker. Camping-slovenie.nl en zijn partners behouden zich het recht om ontoepasselijke informatie niet te publiceren.

Je gaat akkoord met onderstaande voorwaarden

Met het achterlaten van een review worden ook je naam (zoals ingevuld) en verblijfsperiode meegestuurd. Deze informatie wordt openbaar getoond bij de review. Door het digitaal verzenden van de review verklaar je akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden.