Camping-slovenie.nl is verantwoordelijk voor gedegen datamanagement en onderschrijft de principes van de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland en de Europese Unie. We beschermen de privacy van onze gebruikers en handhaven de veiligheid van persoonlijke gegevens die van u ontvangen zijn.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, wanneer u vrijwillig dergelijke informatie verstrekt bij het invullen van contactformulieren op onze website. Wij kunnen ook niet-persoonlijke identificatiegegevens verzamelen wanneer u interactie heeft met onze website. Deze informatie kan onder meer het browsertype, het besturingssysteem van uw computer en andere soortgelijke informatie bevatten.

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Websitebezoek

Op onze website maken we gebruik van cookies, analytics en andere technieken. Dat doen we om de website goed te laten werken en ook om gegevens te verzamelen waarmee we de website kunnen verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Het gaat hierbij om de website Camping-slovenie.nl. Meer informatie over cookies en hoe wij hiermee omgaan lees je in ons cookiebeleid.

E-mailcommunicatie, aanvraag- en contactformulieren

Doordat u gebruikmaakt van onze diensten, online bezoek, graag op de hoogte blijft van onze activiteiten, of ons wil volgen via sociale media en u hiervoor bepaalde persoonsgegeven hebt ingevuld, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres als je een aanvraag- of contactformulier via de website invult en verzendt.

3. Hoe gebruiken wij de verzamelde gegevens?

We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te reageren op uw vragen, opmerkingen of verzoeken.
 • Om de door u gevraagde diensten te leveren.
 • Om onze website te verbeteren op basis van feedback die wij van u ontvangen.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze rechten te beschermen.
 • We gebruiken de niet-persoonlijke identificatiegegevens voor interne statistische analyses, zoals het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website, het analyseren van zoekwoorden, demografische gegevens en trends, en om onze website verder te verbeteren en te ontwikkelen.

4. Bescherming van uw gegevens

We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de informatie die wij verzamelen te beschermen. Houdt u er echter rekening mee dat geen enkele methode voor gegevensoverdracht via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid van de informatie die via onze website wordt verzonden niet garanderen. U erkent dan ook dat eventuele overdracht van persoonlijke informatie op eigen risico is.

Beveiliging van persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal en naar de laatste stand der techniek te beveiligen en verwacht dit ook van haar verwerkers. De website heeft een ssl-certificaat zodat gegevens veilig en versleuteld worden verzonden. Dit is te herkennen aan een slotje voor de url in de adresbalk van de browser.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek van de website. Met die kennis verbeteren we de website. De gegevens leiden niet naar individuele personen. Lees het privacybeleid van Google.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw privacy te beschermen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.
 • De optie ‘gegevens delen met Google’ hebben we uitgeschakeld.
 • Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.
 • De laatste drie cijfers van uw IP-adres zijn verwijderd, waardoor het is geanonimiseerd.

Sociale media

We maken gebruik van sociale media om u te inspireren met onze campings, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, om nieuws over de website met u te delen, om online activiteiten of evenementen aan te kunnen bieden en om u een kijkje achter de schermen te geven. Ook reageren we op uw vragen en opmerkingen. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn.

Als u deze sociale media gebruikt, bent u akkoord gegaan met de voorwaarden van het specifieke socialmediaplatform dat u gebruikt. We hebben geen invloed op de persoonsgegevens die de verschillende sociale mediaplatforms van uw verzamelen. Zij zijn zelf verantwoordelijk om zich te houden aan de wet. Meer informatie over hoe het platform omgaat met uw gegevens is veelal te vinden in de voorwaarden van het platform of hun privacyverklaring. Vaak is het ook mogelijk om uw privacy-instellingen te beheren in de instellingen van jouw sociale media-profiel.

5. Delen van uw gegevens

We gaan heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij doen verder ons uiterste best om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en leggen deze plicht ook op aan al onze verwerkers. We bewaren persoonsgegevens zo kort mogelijk (zie punt 6). We houden hierbij rekening met de wettelijk verplichte termijnen die gelden voor het bewaren van bepaalde gegevens.

6. Bewaartermijn van uw gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Alle gegevens die zijn verzameld ten behoeve van het afnemen van onze diensten zullen na het volledig afronden hiervan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. In sommige gevallen zijn wij gehouden aan een wettelijk verplichte bewaartermijn. Als verwijdering technisch niet mogelijk is worden gegevens waar mogelijk geanonimiseerd.

Indien u contact met ons opneemt, via het contactformulier op de website, via e-mail (info@camping-slovenie.nl) of telefonisch geldt dat wij uw persoonsgegevens in ons CRM systeem verwerken om jouw vraag, klacht of verzoek zo goed mogelijk af te kunnen handelen. Deze gegevens worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

Als u zich heeft ingeschreven voor onze e-mailcommunicatie (zoals nieuwsbrieven), verwerken wij uw gegevens totdat u aangeeft dat u geen e-mailcommunicatie meer wilt ontvangen of verwijderd wilt worden uit ons bestand. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kunt u gebruikmaken van de link ‘Afmelden’ onder aan de nieuwsbrief.

7. Gebruik van cookies

We maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestand dat samen met pagina’s van deze site wordt verzonden en door uw browser op de harde schijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Onze cookies zijn absoluut onschuldig en ongevaarlijk. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de site. Lees ons cookiebeleid.

8. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat wanneer u klikt op een van die links, u deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over u en wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites (indien niet de onze, en / of beheerd door ons) te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van onze.

9. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in dit beleid worden op onze website geplaatst en de herziene versie zal de datum van de herziening weergeven. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen.

10. Wat zijn uw privacy-rechten?

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, kunt u die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen of de verwerking van uw gegevens te beperken.

 • Recht op informatie.
 • Recht op inzage.
 • Recht op correctie.
 • Recht om vergeten te worden.
 • Recht om bezwaar te maken tegen marketing en profilering.
 • Recht op het intrekken van uw toestemming.
 • Recht op dataportabiliteit.
 • Recht om cookies uit te schakelen.
 • Recht om te klagen.

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht bij ons melden.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Deze privacyverklaring is aangepast op 16 april 2024.